logo

Okolí

Jak se již zmiňujeme na hlavní stránce tohoto webu, náš penzion se nachází přímo v centru Uherského Hradiště, metropole známé hojností vinných i slívkových tekutin. Díky poloze a charakteru regionu se tedy můžete stát snadnou obětí barů a restaurací, vináren či sklípků, nákupních ale i muzejních galerií, diskoték, zkrátka všech služeb, které centrum města nabízí. Buďte obezřetní!

Co by kamenem dohodil..

Pro upřesnění předchozího téměř vyčerpávajícího výčtu se vrhněme na tradiční baštu turistů napříč všemi spektry – historické a kulturní památky. Již během Vašeho příchodu do penzionu si můžete všimnout zbytků hradeb z původního opevnění města, laickým odhadem z konce 13. století.

Velehrad
Silueta Chřibů

Pokud jste jedni z těch zatvrzelejších, tato památka Vás pravděpodobně nadobro neuspokojí a s chutí můžete pokračovat dále, třeba směrem k velkému růžovému domu Galerie, na Mariánské náměstí shlédnout Morový sloup, skrze Prostřední ulici, kde minete bývalou městskou radnici – v současné době v provozu jako restaurace, diskotéka a v nádvoří dokonce i vinárna, projít na Masarykovo náměstí.

Právě na Masarykově náměstí, dá-li se říci nepsanému pupku města, spatříte Františkánský kostel sousedící s městskou radnicí, pastvu pro neukojené turistické oči. Tento objekt je bezbranným cílem každého fotografa a vystupuje často jako symbol města v kompozici s kašnou před budovou "Štanclovy lékárny". Ano, unikát!

Pomineme-li toulky po vnitřním centru a přičteme touhu vymanit se z těsného sevření hradišské zástavby, uspokojení lze utišit pohledem na široké ramena nejslavnější řeky Moravy, navnadit se projížďkou po Baťovém kanálu, případně

využít dlouhosáhlou cyklostezku vedoucí podél kanálu daleko až za brány Slovácka. Nutno rovněž zmínit, region je propleten nově vybudovanou síti cyklostezek spojujících především místní atraktivní lokality . Takže během slunných letních dní se zvyšující se poptávkou po chladnějším prostředí, v tomto případě vodním, Vás povinně nasměruji ke slepým ramenům, početným zbytkům vodní masy řeky Moravy vzniklých vodohospodářskou regulací v průběhu druhé poloviny 20. století.

Náročnější hosté a spotovní gurmání pak mohou zavítat opačným směrem zkrze město k Ostrožské Nové Vsi, kde po několikaleté těžební činnosti vznikly jezera, svou velikostí umožňující sporty typu windsurfing či kiteboarding, hojně využívány i pro rybaření a to velikostí úlovků více než nadprůměrné. Opomenout golfové hřiště v době psaní tohoto díla s celkem devíti jamkami v těsné blízkosti jezer by bylo závažnou patriotskou neznalostí.

Horolezci a lesáci si rovněž přijdou v našem regionu na své, samozřejmě v rámci možností nížinatého Dolnomoravského úvalu, chcete-li Víděňské pánve. Rochus a kaple sv. Rocha těsně pod vrcholem této hradišské "hory" jako rozcvička před horolezeckým výstupem subjektivním názorem značeným horolezeckou černou s následnou prohlídkou hradu Buchlov či kaple Barborka, kulturní kontinuitu uzavírající vizita zámku a zámeckých zahrad v Buchlovicích udrží pozornost snad každého průměrného středoevropského turisty, jak se s potěšením my Češi občas sami nazýváme.

Záměrně nyní odbočíme k jedné konkrétní dobové unikátnosti, která se v době tohoto psaní formuje ve Starém Městě přesně na jednom z hlavních staroměstských rozcestí. Krom toho, že se v této lokalitě podvědomě vnucuje návštěva Památníku Moravy a potřeba dozvědět se důležitá fakta o dávné historiinejen místní, bez pochyb budete obdivovat skoro čtvrt století probíhající úsilí lokálních obyvatel o vytvoření novodobého gigantického kostela. Ovšem bez návštěvy Velehradu, dávného centra Římsko-katolické cirkve, archeoskanzenu v Modré či Památníku Cyrila a Metoděje v Sadech - Špitálky, byste se cítili svým průvodcem podle podvedeni. Ano.

Vyznání na závěr

Pevně věřím, že během pobytu u nás dosáhnete plného porozumění v oblasti regionální problematiky a to povahy jak kulturní, sociální, tak i politické. "Toš přiďte zas!" Váš lokální průvodce.

Více informací o Uherském Hradišti a okolí naleznete zde

Logo bottom
Najdete nás na adrese:
Penzion Na Dlouhé
Dlouhá 261
686 01 Uherské Hradiště


Informace o způsobu zpracování a ochrany osobních údajů fyzických osob naleznete zde.

Kontakt:
Telefon: 777 764 699
E-mail: recepce@penzion-nadlouhe.cz
www.penzion-nadlouhe.cz
Provozovatel:
HARDMAN UH a.s.
Dlouhá 688
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 26215951
DIČ: CZ26215951
Navštivte nás na Google+